Tin tức & sự kiện

30/01/2023

SBV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

SBV: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/01/2023

Doanh nghiệp kinh doanh dây thừng duy nhất trên sàn chứng khoán báo lãi thấp kỷ lục từ khi niêm yết

CTCP Siam Brothers Việt Nam (mã: SBV) được biết đến là một trong những doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh "độc, lạ" trên sàn chứng khoán. Khấu trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của SBV còn 11 tỷ đồng, giảm tới 71% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí tăng cao, đặc biệt là chi phí tài chính và chi phí bán hàng, Siam Brothers báo lãi sau thuế đạt vỏn vẹn 13 tỷ đồng, giảm mạnh 75% so với cùng kỳ 2021.

06/01/2023

SBV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Trần Anh Tuấn

23/12/2022

SBV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Tiến Việt

25/11/2022

SBV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Trần Anh Tuấn

18/11/2022

SBV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Tiến Việt

31/10/2022

SBV: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

SBV: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

SBV: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

30/09/2022

SBV: Nghị quyết HĐQT về việc bãi nhiệm Giám đốc Tài chính

22/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã CK: SBV) như sau:

21/09/2022

SBV: Nhắc nhở chậm giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2022

08/09/2022

SBV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

31/08/2022

SBV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

30/08/2022

SBV: BCTC Soát xét quý 2 năm 2022

30/08/2022

SBV: BCTC Hợp nhất Soát xét quý 2 năm 2022

29/08/2022

SBV sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

CTCP Siam Brothers Việt Nam (HOSE: SBV) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/09/2022.

23/08/2022

SBV: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

01/08/2022

SBV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022