Tin tức & sự kiện

22/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã CK: SBV) như sau:

21/09/2022

SBV: Nhắc nhở chậm giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2022

08/09/2022

SBV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

31/08/2022

SBV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/08/2022

SBV sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

CTCP Siam Brothers Việt Nam (HOSE: SBV) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/09/2022.

23/08/2022

SBV: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

12/07/2022

SBV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

29/04/2022

SBV: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

25/04/2022

SBV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

SBV: Link công bố báo cáo thường niên năm 2021

15/04/2022

SBV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan trong năm 2022

06/04/2022

SBV: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

06/04/2022

SBV: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã CK: SBV) như sau:

24/02/2022

SBV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

18/02/2022

SBV: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/01/2022

SBV: Giải trình KQKD quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước

28/01/2022

SBV: BCTC quý 4 năm 2021

28/01/2022

SBV: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2021