Tin tức & sự kiện

28/09/2022

SCR: Bổ sung các Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp

28/09/2022

SCR: Bổ sung các Nghị quyết HĐQT về việc GD với các bên liên quan

28/09/2022

SCR: Bổ sung các Nghị quyết HĐQT về việc GD với các bên liên quan

28/09/2022

SCR: Bổ sung các Nghị quyết HĐQT về việc cho vay tiền

12/09/2022

SCR: Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Bà Trần Thị Phương Loan giữ chức danh Kế toán trưởng thay cho Ông Nguyễn Văn Thanh

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

29/08/2022

SCR: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

29/08/2022

SCR: Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

SCR: Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng 2022

29/08/2022

SCR: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

18/08/2022

SCR sắp phát hành hơn 29 triệu cp trả cổ tức

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) dự kiến chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông trong quý 3-4/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

17/08/2022

SCR: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

17/08/2022

SCR: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm Giám đốc Khối Tài chính

12/08/2022

SCR: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan

03/08/2022

SCR: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

29/07/2022

SCR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

SCR: Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn chào bán cổ phiếu cho CĐHH và phát hành ESOP

16/07/2022

Tập đoàn TTC sẽ đầu tư vùng nguyên liệu tại Úc với quy mô lên đến 20,000 ha và làm thêm mảng y tế

Đây là chiến lược phát triển đến năm 2025 được Ban lãnh đạo Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) công bố tại Hội nghị nhà đầu tư thường niên năm 2022.

01/07/2022

SCR: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn năm 2022

01/07/2022

SCR: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022