Tin tức & sự kiện

18/12/2023

Hẩm hiu cổ phiếu 'vua cá tra' và bài học 'vung tay quá trán'

08/12/2023

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

08/12/2023

25 mã trên UPCoM bị đình chỉ và hạn chế giao dịch từ 15/12 tới

12/07/2023

Không họp cổ đông 2 năm liên tiếp, HNX duy trì hạn chế giao dịch với một loạt cổ phiếu trên UPCoM

12/07/2023

SD8: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SD8 trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/07/2023

SD8: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu SD8

23/05/2023

SD8: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu SD8

23/05/2023

SD8: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SD8 trên hệ thống giao dịch UPCoM

22/08/2022

SD8: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

02/08/2022

SD8: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

SD8: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch

08/03/2022

SD8: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

07/03/2022

SD8: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

26/01/2022

SD8: Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 70,700 CP

16/12/2021

SD8: Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 100,000 CP

16/12/2021

SD8: Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 92,700 CP

02/12/2021

SD8: Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 92,700 CP

28/07/2021

SD8: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

SD8: Thau đổi lý do hạn chế giao dịch