Tin tức & sự kiện

21/12/2022

SDA: Thay đổi nhân sự

09/12/2022

SDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/12/2022

SDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/12/2022

SDA: Thay đổi nhân sự

24/11/2022

SDA: Lãnh đạo từ nhiệm trong bối cảnh cổ phiếu tăng trần liên tục

Ngày 22/11, Giám đốc điều hành, Trưởng ban kiểm soát nội bộ SDA có đơn từ nhiệm trong bối cảnh cổ phiếu này vừa có 5 phiên tăng trần liên tục.

24/11/2022

SDA: Công văn giải trình về việc biến động giá cổ phiểu SDA

24/11/2022

SDA: Đơn từ nhiệm Giám đốc điều hành của Ông Trịnh Hữu Thảo

18/11/2022

SDA: Đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà của Ông Nhữ Ngọc Quang

24/10/2022

SDA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

08/09/2022

SDA: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu SDA vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

06/09/2022

SDA: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022

06/09/2022

SDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

SDA: Bổ sung cổ phiếu SDA vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

10/08/2022

SDA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

10/08/2022

SDA: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/08/2022

SDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SDA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

SDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/07/2022

SDA bị phạt hành chính 185 triệu đồng

Ngày 08/07/2022, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Simco Sông Đà (HNX: SDA) tổng số tiền 185 triệu đồng.

29/06/2022

SDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022