Tin tức & sự kiện

08/09/2022

SDA: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu SDA vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

06/09/2022

SDA: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022

06/09/2022

SDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

SDA: Bổ sung cổ phiếu SDA vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

10/08/2022

SDA: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/08/2022

SDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SDA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

SDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/07/2022

SDA bị phạt hành chính 185 triệu đồng

Ngày 08/07/2022, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Simco Sông Đà (HNX: SDA) tổng số tiền 185 triệu đồng.

29/06/2022

SDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

SDA: Ông Trịnh Hữu Thảo thôi đảm nhận chức danh Thành viên HĐQT

24/06/2022

SDA nói gì về việc cổ phiếu liên tục giảm sàn?

CTCP Simco Sông Đà (HNX: SDA) vừa có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn liên tục trong giai đoạn từ 15-21/06.

23/06/2022

SDA: Công văn giải trình về việc cổ phiếu SDA giảm sàn phiên thứ 5 liên tục

23/06/2022

SDA: Ông Nguyễn Hoàng Tân không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT

15/06/2022

SDA: Công ty liên quan Chủ tịch gom vào 1 triệu cp

Tại CTCP Simco Sông Đà (HNX: SDA), CTCP Đầu tư Công nghệ Smartech Việt Nam vừa mua thành công 1 triệu cp từ ngày 11/05-09/06.

14/06/2022

SDA: CTCP Đầu tư Công nghệ Smartech Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,000,000 CP

06/06/2022

SDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

19/05/2022

SDA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

SDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị