Tin tức & sự kiện

25/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SDA - Lợi nhuận quý 4 gấp 8,7 lần so với cùng kỳ, đạt 8,05 tỷ đồng.

04/12/2023

Doanh nghiệp thời trang nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lỗ

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 SDA - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,06 tỷ đồng

03/10/2023

SDA: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

03/10/2023

SDA: Tờ trình V/v miễn nhiệm TV HĐQT và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

03/10/2023

SDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Lương Phương và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, nội dung cụ thể tại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
          - Thời gian thực hiện: Hạn cuối lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): ngày 12/10/2023
          - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

12/09/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Lương Phương và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, nội dung cụ thể tại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
          - Thời gian thực hiện: Hạn cuối lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): ngày 12/10/2023
          - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

11/09/2023

SDA: Thông báo V/v ngày ĐKCC để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/09/2023

SDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/09/2023

SDA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/08/2023

SDA: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu vòa danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

29/08/2023

SDA: Duy trì diện bị cảnh báo

28/08/2023

SDA: Thông báo bổ sung lý do đưa vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ

28/08/2023

SDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

SDA: Giải trình lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính Bán niên 2023

09/08/2023

SDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/08/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/8