Tin tức & sự kiện

17/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SDC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 3,81% so với cùng kỳ, lãi 0,57 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SDC - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,24 tỷ đồng, giảm 54,03% so với cùng kỳ.

19/09/2023

SDC: Thay đổi nhân sự

15/08/2023

SDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

15/08/2023

SDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

SDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SDC - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 99,31% so với cùng kỳ, lãi 0,77 tỷ đồng.

20/07/2023

SDC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

20/07/2023

SDC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

24/05/2023

SDC: Kí hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

08/05/2023

SDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/04/2023

SDC: Báo cáo tài chính quý 1/2023

22/04/2023

SDC: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

21/04/2023

BCTC 1/2023 SDC - Lợi nhuận quý I lai 0,24 tỷ đồng tăng 1,33% so với cùng kỳ.

13/04/2023

SDC: Báo cáo thường niên 2022

11/04/2023

SDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông