Tin tức & sự kiện

27/01/2023

SDC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 SDC - Lợi nhuận giảm 28,84% trong 2022.

18/01/2023

SDC: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

16/01/2023

SDC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/10/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/09/2022

SDC: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Văn Hoằng

11/08/2022

SDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

11/08/2022

SDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

SDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

23/05/2022

SDC: Ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

23/05/2022

SDC: Kí hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2022

06/05/2022

SDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

12/04/2022

SDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

SDC: Báo cáo thường niên 2021