Tin tức & sự kiện

02/12/2022

SDG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/11/2022

SDG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

SDG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

SDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

SDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

SDG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

SDG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SDG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

13/07/2022

SDG: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDG của CTCP Sadico Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán CTCP Sadico Cần Thơ số: 366E CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ (vào các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 08/07/2022. Khi đến nhận cổ tức, Quý cổ đông nhớ mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân và Giấy yêu cầu trả cổ tức. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0292.3884354
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

SDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/06/2022

SDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

SDG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

04/05/2022

SDG: Ông Vũ Bá Chiến được bầu làm Trưởng Ban Kiểm Soát

04/05/2022

SDG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/05/2022

SDG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

SDG: Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 952,100 CP

26/04/2022

SDG: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Được Lộc không còn là cổ đông lớn

26/04/2022

SDG: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TẤN SANG không còn là cổ đông lớn

25/04/2022

SDG: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)