Tin tức & sự kiện

12/12/2022

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

08/12/2022

SDJ: V/v tạm ngừng giao dịch

19/07/2022

SDJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

SDJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/06/2022

SDJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/06/2022

SDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

SDJ: Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

SDJ: Giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

13/04/2022

SDJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

SDJ: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/04/2022

SDJ: Báo cáo tài chính năm 2021

17/02/2022

SDJ: Công bố thông tin về việc tách công ty

11/02/2022

SDJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

12/01/2022

SDJ: Hoàng Hải Việt - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

12/01/2022

SDJ: Nguyễn Thị Minh Tâm - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

06/01/2022

SDJ: Hoàng Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 0 CP

07/12/2021

SDJ: Hoàng Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 907,461 CP

06/12/2021

SDJ: Nguyễn Thị Minh Tâm - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 305,000 CP

06/12/2021

SDJ: Hoàng Hải Việt - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1,212,461 CP

29/07/2021

SDJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021