Tin tức & sự kiện

27/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SDU - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 0,3 tỷ đồng.

17/01/2024

‘Cổ đất’ sẽ phất lên trong năm 2024?

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 SDU - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 3,85% so với cùng kỳ, lãi 0,54 tỷ đồng.

09/10/2023

SDU: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

13/09/2023

BCTC Quý 2/2023 SDU - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,32 tỷ đồng, giảm 62,97% so với cùng kỳ.

11/09/2023

SDU: Quyết định số 7350/QĐ vv cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế

08/09/2023

SDU: Thông báo bổ sung lý do vào danh sách không được giao dịch ký quỹ

06/09/2023

SDU: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

06/09/2023

SDU: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

06/09/2023

SDU: Giải trình ý kiến ngoại trừ

03/08/2023

SDU: Báo cáo tài chính quý 2/2023

03/08/2023

SDU: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

01/08/2023

SDU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/07/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Hàng loạt cổ phiếu tăng tốc "đón sóng" KQKD quý 2, một mã BĐS tăng mạnh sau khi chuyển lỗ sang lãi

10/07/2023

Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX

10/07/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

10/07/2023

SDU: Ra khỏi cảnh báo

06/07/2023

SDU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023