Tin tức & sự kiện

22/09/2022

SGI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/09/2022

SGI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

SGI: Phạm Viết Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 200,000 CP

12/09/2022

Quỹ thuộc SGI Capital giải ngân trở lại, nhưng vẫn giữ 58% tiền mặt

Quỹ Ballad Fund – vốn trực thuộc SGI Capital – nâng tỷ trọng cổ phiếu trong tháng 8/2022. Tuy vậy, quỹ vẫn duy trì tỷ trọng tiền mặt rất cao trong bối cảnh môi trường đầu tư đang chịu nhiều áp lực giữa làn sóng thắt chặt tiền tệ quyết liệt trên toàn cầu và sự suy giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp.

30/08/2022

SGI: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

29/08/2022

SGI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

SGI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/08/2022

SGI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Cao Thị Quỳnh Liên

12/08/2022

SGI: Nguyễn Thị Xuân Lan - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 71,811 CP

12/08/2022

SGI: Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP

04/08/2022

SGI: Thay đổi nhân sự

03/08/2022

SGI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/07/2022

SGI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/07/2022

SGI: Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 670,839 CP

12/07/2022

SGI: Nguyễn Thị Xuân Lan - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 71,811 CP

11/07/2022

Quỹ thuộc SGI Capital bất ngờ bán hơn 50% cổ phiếu trong tháng 6

Ballad Fund - quỹ đầu tư trực thuộc SGI Capital - bất ngờ bán mạnh gần 60% danh mục cổ phiếu, dù rằng trước đó quỹ này thường đưa ra các nhận định lạc quan về thị trường.

05/07/2022

SGI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/07/2022

SGI: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Phương Anh

28/06/2022

SGI: Nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Tước Nguyên

24/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGI của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 26/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 47 Đường 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021;
+ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
+ Niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE;
+ Các nội dung khác (nếu có phát sinh).