Tin tức & sự kiện

30/01/2023

SJD: CBTT tình hình khắc phục việc CK bị đưa vào diện kiểm soát và giải trình BCTC Q4/2022

19/01/2023

SJD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

SJD: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

28/11/2022

SJD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

17/11/2022

SJD: Ông Nguyễn Quang Tuyển bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Mai Ngọc Hoàn

20/10/2022

SJD: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

20/10/2022

SJD: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

20/10/2022

SJD: BCTC quý 3 năm 2022

10/10/2022

SJD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2022

30/09/2022

SJD: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

26/08/2022

SJD: Giải trình số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/08/2022

SJD: BCTC Soát xét quý 2 năm 2022

26/08/2022

SJD: BCTC Hợp nhất Soát xét quý 2 năm 2022

03/08/2022

SJD: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

01/08/2022

SJD: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

29/07/2022

SJD: Giải trình số liệu BCTC quý 2/2022 và cổ phiếu đưa vào diện kiểm soát

29/07/2022

SJD: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

SJD: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

28/07/2022

SJD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

SJD: Nhắc nhở chậm CBTT đơn xin từ chức của người nội bộ