Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SJD - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 0,72% so với cùng kỳ, lãi 8,86 tỷ đồng.

26/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SJD - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 70,15 tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ.

20/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tchi trả cổ tức năm 2021, 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã CK: SJD) như sau:

20/09/2023

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tchi trả cổ tức năm 2021, 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã CK: SJD) như sau:

19/09/2023

SJD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021. 2022 bằng tiền

12/09/2023

Thuỷ điện Cần Đơn (SJD) chia cổ tức năm 2021 - 2022 bằng tiền, tỷ lệ 29%

12/09/2023

SJD sắp chi hơn 200 tỷ trả cổ tức 2 năm  

Ngày 11/09, CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) thông báo chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cả hai năm 2021 và 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10/2023.

11/09/2023

SJD: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021. 2022 bằng tiền

17/08/2023

SJD: CBTT Nghị quyết HĐQT tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách Phòng TCKT

16/08/2023

SJD: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét bán niên 2023 so với cùng kỳ năm trước

25/07/2023

Mưa ít, lợi nhuận sau thuế quý II/2023 của Thủy điện Cần Đơn (SID) giảm mạnh 26,7%

25/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SJD - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 31,01 tỷ đồng, giảm 25,81% so với cùng kỳ.

25/07/2023

SJD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với quý 2/2022

21/07/2023

SJD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

21/07/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/7

20/07/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/7

20/07/2023

SJD: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 và 2022