Tin tức & sự kiện

30/01/2023

SJF: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý 4 năm 2022

30/01/2023

SJF: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

SJF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Hoàng Đình Hảo

29/12/2022

SJF: Đính chính BCTC quý 3/2022

22/12/2022

SJF: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Kế toán trưởng và người được ủy quyền CBTT

15/12/2022

SJF: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Kế toán trưởng và Người được ủy quyền CBTT

09/12/2022

SJF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Hải Yến

23/11/2022

SJF: Giải trình cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

07/11/2022

SJF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hải Yến

31/10/2022

SJF: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

SJF: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

SJF: BCTC quý 3 năm 2022

21/09/2022

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

12/09/2022

SJF: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên năm 2022

12/09/2022

SJF: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

12/09/2022

SJF: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

SJF: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2022 được soát xét

16/08/2022

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

09/08/2022

SJF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/08/2022

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần