Tin tức & sự kiện

21/09/2022

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

12/09/2022

SJF: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên năm 2022

29/08/2022

SJF: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2022 được soát xét

16/08/2022

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

10/08/2022

SJF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/08/2022

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

21/07/2022

SJF: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

02/07/2022

SJF: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT

02/07/2022

SJF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/06/2022

SJF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Trọng Nghĩa

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/06/2022

Cổ phiếu “lau sàn” 5 phiên, SJF nói gì?

Sau chuỗi giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 13-17/06, Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF) đã có văn bản giải trình về vấn đề này.

18/06/2022

SJF: Giải trình về giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

10/06/2022

SJF đặt mục tiêu lãi ròng 15 tỷ đồng trong năm 2022

Dự báo tình hình chính sự phức tạp trên thế giới khiến CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF) dè dặt hơn với các mục tiêu kinh doanh năm 2022.

10/06/2022

SJF: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/05/2022

SJF: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/05/2022

SJF: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

21/05/2022

SJF: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của  Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương như sau:

17/05/2022

SJF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Trọng Nghĩa