Tin tức & sự kiện

18/01/2023

SKH: Nghị quyết thông qua hạn mức vay ngân hàng

08/12/2022

SKH: Lê Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc - đã mua 7,000 CP

01/12/2022

SKH: Công ty TNHH NHT không còn là cổ đông lớn

22/11/2022

SKH: Lê Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 7,000 CP

18/11/2022

SKH: Lê Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc - đã mua 92,000 CP

17/11/2022

SKH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH NHT

15/11/2022

SKH: Bổ nhiệm lại Bà Ngô Thị Hương Liên giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

15/11/2022

SKH: Trần Ngọc Khải - Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 15,000 CP

11/11/2022

SKH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH NHT

08/11/2022

SKH: Lê Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 92,000 CP

04/11/2022

SKH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH NHT

02/11/2022

SKH: Trần Ngọc Khải - Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 15,000 CP

26/10/2022

SKH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

SKH: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

20/10/2022

SKH: Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khải giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

22/08/2022

SKH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập doanh nghiệp trực thuộc (Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào)

29/07/2022

SKH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

SKH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

SKH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

SKH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)