Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 SKV - Lợi nhuận tăng 29,79% trong năm 2022.

27/01/2023

SKV: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

SKV: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

02/12/2022

SKV: Thay đổi nhân sự

25/11/2022

Yến Sào Khánh Hoà dự kiến vay tín chấp 370 tỷ đồng

HĐQT CTCP Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) thống nhất hạn mức tín dụng của Công ty tại các ngân hàng TMCP chi nhánh Khánh Hoà với tổng hạn mức 370 tỷ đồng.

25/11/2022

SKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

SKV: Tái bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng kỹ thuật cơ điện

08/11/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 5,000 CP

26/10/2022

SKV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

SKV: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

17/10/2022

SKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/10/2022

SKV: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khoa Bảo làm Người phụ trách quản trị Công ty

04/10/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 224,183 CP

04/10/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 77,826 CP

29/08/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 302,009 CP

29/08/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 99,998 CP

23/08/2022

SKV: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

23/08/2022

SKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

SKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

SKV: Báo cáo tài chính quý 2/2022