Tin tức & sự kiện

29/08/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 302,009 CP

29/08/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 99,998 CP

23/08/2022

SKV: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

23/08/2022

SKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

SKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

SKV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

SKV: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

SKV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 266,790 CP

25/07/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 601,197 CP

23/06/2022

Du lịch Thương mại Nha Trang muốn giảm tỷ lệ sở hữu tại SKV

Nhằm giảm tỷ lệ sở hữu, CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang đăng ký bán 800,000 cp của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian từ 24/06-20/07/2022.

22/06/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 800,000 CP

07/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,260 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKV của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 22,6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.260 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế hoạch Tài vụ, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Lô 7-9 đường A1, 84 đường B1, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản gốc).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/05/2022

Yến Sào Khánh Hòa chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 22.6%

CTCP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) vừa công bố thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 22.6%.

31/05/2022

SKV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2022

SKV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền mặt

16/05/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 68,240 CP

18/04/2022

SKV: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

14/04/2022

SKV: Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp