Tin tức & sự kiện

21/09/2022

SMC: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

29/08/2022

SMC: Nghị quyết HĐQT về việc nội dung xác định Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia ESOP 2022

29/08/2022

SMC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Thép SMC

29/08/2022

SMC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Liên doanh Ống thép Sendo

16/08/2022

SMC: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

15/08/2022

Ngành thép giữa trận cuồng phong

Một trận cuồng phong đang nhấn chìm ngành thép vào cơn bĩ cực, nhưng có còn bất ngờ không khi ai cũng truyền tai nhau nhận định bi quan của Chủ tịch Hòa Phát lâu nay. Câu hỏi nên đặt ra lúc này là: Cơn cuồng phong bao giờ mới ngừng thổi?

05/08/2022

SMC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

28/07/2022

SMC: Báo cáo định kỳ tình hình tài chính

28/07/2022

SMC: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu

28/07/2022

SMC: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

23/07/2022

SMC: Nghị quyết HĐQT về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện

23/07/2022

SMC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành, thông qua phương án đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

23/07/2022

SMC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022. mục tiêu 06 tháng cuối năm 2022

22/07/2022

SMC: Bổ sung giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

21/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 12,183,896 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:

21/07/2022

SMC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

20/07/2022

SMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

SMC: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

19/07/2022

Đến lượt hãng thương mại thép SMC báo lãi giảm 90% trong quý 2

Đến nay, đã có 4 doanh nghiệp ngành thép giảm lãi tới 90%, trong khi 1 doanh nghiệp báo lỗ trong bối cảnh giá thép lao dốc.

15/07/2022

SMC: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán SMC