Tin tức & sự kiện

02/02/2023

SMT: Thay đổi nhân sự

19/01/2023

SMT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 SMT - Lợi nhuận giảm 52,16% trong 2022.

13/01/2023

Các công ty có liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán nổi bật trong năm 2022 đang hoạt động ra sao?

Cổ phiếu TGG và BII đều rớt giá mạnh từ tháng 3/2022 đến nay. Khoản nợ trên được bảo đảm bằng 02 tài sản bảo đảm: - Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ngày 30/12/2022, Angimex gửi văn bản giải trình thông tin trên báo chí liên quan đến việc chậm trả lãi của 2 gói trái phiếu AGMH2223001 và AGMH2123001 với tổng số tiền chưa thanh toán là 7,83 tỷ đồng.

11/01/2023

SMT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/01/2023

SMT: Thay đổi nhân sự

04/01/2023

SMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/12/2022

SMT: Thay đổi nhân sự

30/12/2022

SMT: Thay đổi nhân sự

21/12/2022

SMT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh

15/12/2022

SMT: Thay đổi người công bố thông tin

18/11/2022

SMT: Phạm Duy Khánh không còn là cổ đông lớn

18/11/2022

SMT: Ông Nguyễn Đông Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

17/11/2022

SMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/11/2022

SMT: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Tú giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

02/11/2022

SMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/10/2022

SMT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh

27/10/2022

SMT: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

25/10/2022

SMT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh

24/10/2022

SMT: Báo cáo tài chính quý 3/2022