Tin tức & sự kiện

14/01/2024

Doanh nghiệp sản xuất vẫn than khó

26/09/2023

Giao dịch bổ sung - 3,800,087 CP

25/09/2023

SPB: Ngày 04/10/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch

19/09/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,800,087 CP

18/09/2023

SPB: Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch

31/08/2023

SPB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2023

SPB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

SPB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

SPB: Điều lệ Công ty

18/07/2023

SPB: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

17/07/2023

SPB: Điều lệ Công ty

14/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPB của CTCP Sợi Phú Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sợi Phú Bài – Khu Công nghiệp Phú Bài – phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy- tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

13/06/2023

SPB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/06/2023

SPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

06/06/2023

SPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

05/06/2023

SPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

31/05/2023

SPB: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

31/05/2023

SPB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

31/05/2023

SPB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2023

SPB: Quyết định về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng