Tin tức & sự kiện

13/09/2022

SPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

SPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2022

SPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

07/09/2022

SPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

SPC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

SPC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

25/07/2022

SPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPC của CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn ở địa chỉ KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/08/2022. Khi đi mang theo CCCD/CMND và sổ cổ đông; trường hợp ủy quyền, người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, sổ cổ đông và CCCD/CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/06/2022

SPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2022

SPC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức

15/06/2022

SPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2022

SPC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

25/05/2022

SPC: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hồ Chí Minh

24/05/2022

SPC: Điều lệ tổ chức và hoạt động lần thứ 12 và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

23/05/2022

SPC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/05/2022

SPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

SPC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

29/04/2022

SPC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

SPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

SPC: Báo cáo thường niên 2021