Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 SQC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,03 tỷ đồng.

17/12/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Thị trường giảm sâu, một cổ phiếu vẫn ngược dòng tăng gần 70% sau một tuần

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 SQC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,42 tỷ đồng

24/08/2023

SQC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/08/2023

SQC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

18/07/2023

BCTC Quý 2/2023 SQC - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,34 tỷ đồng

18/07/2023

SQC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

08/05/2023

SQC: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 05/05/2023)

08/05/2023

BCTC 1/2023 SQC ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,19 tỷ đồng quý I.

05/05/2023

SQC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

SQC: Thay đổi nhân sự

16/04/2023

BCTC 2022 SQC - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 26 tỷ đồng.

13/04/2023

SQC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2023

SQC: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

SQC: Báo cáo tài chính năm 2022

17/03/2023

SQC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/03/2023

SQC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/01/2023

Gần như không có doanh thu, công ty khoáng sản liên quan đến ông Đặng Thành Tâm báo lỗ 10 năm liên tiếp

27/01/2023

Một doanh nghiệp khai khoáng báo lỗ 10 năm liên tiếp

Với việc tiếp tục thua lỗ trong năm 2022, CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (UPCoM: SQC) ghi nhận chuỗi 10 năm thua lỗ liên tiếp.

19/01/2023

SQC: Báo cáo tài chính quý 4/2022