Tin tức & sự kiện

19/09/2022

SRA: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu SRA vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

13/09/2022

Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ cổ phần tại SRA

Ông Hoàng Văn Ba, Ủy viên HĐQT CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA), đã bán toàn bộ 4.27 triệu cp đang nắm giữ tại SRA (tương ứng 9.89% vốn điều lệ) trong giai đoạn từ 22/08-05/09/2022.

12/09/2022

SRA: Hoàng Văn Ba - Ủy viên HĐQT - đã bán 4,274,213 CP

26/08/2022

SRA: Ông Nguyễn Minh Tâm là người được ủy quyền công bố thông tin

24/08/2022

SRA: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Phạm Thị Minh Thư

23/08/2022

Ủy viên HĐQT muốn bán toàn bộ cổ phần tại SRA

Ông Hoàng Văn Ba, Ủy viên HĐQT của CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA), đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu SRA đang nắm giữ theo hình thức thỏa thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/08-06/09/2022.

22/08/2022

SRA: Hoàng Văn Ba - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 4,274,213 CP

04/08/2022

SRA: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

SRA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

02/08/2022

SRA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SRA: Hợp đồng kiểm toán năm 2022

21/07/2022

SRA: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến 25/01/2021

20/07/2022

SRA: NQ HĐQT về việc phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nươc ngoài

20/07/2022

SRA: NQ HĐQT vv thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

20/07/2022

SRA: NQ HĐQT về việc ký cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng

12/07/2022

Thị giá lao dốc gần 50% từ đỉnh, Chủ tịch SRA vẫn “mua hụt” 2 triệu cp

Ông Hoàng Văn Ba, Chủ tịch HĐQT CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA), báo cáo mua bất thành 2 triệu cp SRA trong thời gian từ 27/06-01/07/2022.

11/07/2022

SRA: Hoàng Văn Ba - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

06/07/2022

SRA: Thay đổi nhân sự

01/07/2022

SRA: Cv đính chính thông tin trên tờ trình 52/2022/SRA/TTr-HĐQT trong ĐHCĐ thường niên năm 2022

30/06/2022

SRA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022