Tin tức & sự kiện

03/02/2023

SRA: Báo cáo tài chính quý 4/2022

03/02/2023

SRA: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

02/02/2023

SRA: V/v báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

17/01/2023

SRA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

06/01/2023

SRA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/11/2022

SRA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/11/2022

SRA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/10/2022

SRA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

SRA: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

27/10/2022

SRA: Công văn xin giải trình Quyết định 703 cổ phiếu vào diện kiểm soát cho kỳ báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

27/10/2022

SRA: Cv xin giải trình QD 703 cổ phiếu vào diện kiểm soát cho kỳ báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

24/10/2022

SRA: Hủy hợp đồng kiểm toán với cty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc

20/10/2022

SRA: Công văn giải trình cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

20/10/2022

SRA: CV giải trình cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

13/10/2022

SRA: Công văn giải trình về cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

13/10/2022

SRA: CV giải trình về cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

13/10/2022

SRA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

13/10/2022

SRA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)