Tin tức & sự kiện

28/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Khúc Thị Quỳnh Lâm, Trần Thị Thanh Thủy

28/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Vũ Đình Khoán, Ngô Thị Nhài

28/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Phượng

28/09/2022

SSB: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Nguyễn Thị Nga

27/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Đào Minh Nguyệt, Hoàng Minh Tân, Lê Thu Thủy, Nguyễn Minh Thắng, Faussier Loic Michel Marc, Lê Quốc Long

27/09/2022

SSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Thị Thanh Thủy

27/09/2022

SSB: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Thủ Đức

27/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Hoàng Tuyết Mai, Vũ Quốc Tuấn

26/09/2022

SSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Quốc Long

26/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Đặng Thu Trang, Hoàng Mạnh Phú, Vũ Thị Ngọc Quỳnh

26/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu Hương, Vo Long Nhi

24/09/2022

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn tăng mạnh 

Sau động thái tăng thêm 1 điểm phần trăm lãi suất điều hành từ Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh lãi suất tiền gửi lên mức kịch trần kể từ ngày 23/09/2022.

23/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Văn Tần, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Tuấn Cường

23/09/2022

SSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hương

22/09/2022

SSB: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

21/09/2022

SSB: Nghị quyết HĐQT về việc cấp hạn mức bao thanh toán cho CTCP DV và KD Bất động sản Hà Nội

21/09/2022

SSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tuấn Cường

20/09/2022

SSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Minh Thắng

16/09/2022

SSB: Thông báo tài liệu và đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản