Tin tức & sự kiện

15/09/2022

SSC: Bổ sung thông tin BCQT 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

SSC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

26/07/2022

SSC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

SSC báo lãi sau thuế quý 2 tăng 31%

Theo BCTC quý 2/2022, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HOSE: SSC) báo lợi nhuận sau thuế 21.8 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

15/07/2022

SSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

SSC: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho Ông Lê Minh Chánh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất

22/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam như sau:

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

09/06/2022

SSC: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/04/2022

SSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

SSC báo lãi ròng quý 1/2022 gấp gần 3 lần

Lợi nhuận gộp tăng 49%, cộng thêm lợi nhuận tài chính tăng 31% là những yếu tố giúp lợi nhuận ròng  của CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HOSE: SSC) tăng mạnh trong quý đầu năm nay.

04/04/2022

SSC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/03/2022

SSC: Giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam (mã CK: SSC) như sau:

02/03/2022

SSC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/02/2022

SSC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

25/01/2022

SSC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

SSC: BCTC quý 4 năm 2021

21/10/2021

SSC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020

19/10/2021

SSC: BCTC quý 3 năm 2021