Tin tức & sự kiện

18/08/2022

ST8: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 tại thông báo số 1427/TB-SGDHCM ngày 29/07/2022

17/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh như sau:

16/08/2022

ST8: Thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và hủy ngày ĐKCC 18/08/2022

30/07/2022

ST8: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 8,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Siêu Thanh như sau:

26/07/2022

ST8: Quyết định của HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2022

26/07/2022

ST8: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

25/07/2022

Cổ phiếu Siêu Thanh tăng siêu nhanh 30% trong 1 tuần

Giá cổ phiếu của CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) tăng vọt sau khi Công ty báo lãi ròng đột biến gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều lưu tâm là khoản lãi không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

24/07/2022

Tuần cuối tháng 7: Cổ tức cao nhất đến 85%

Có 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 25-29/07. Tỷ lệ cao nhất đến 85%.

21/07/2022

ST8: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

18/07/2022

ST8: Thông báo và Quyết định HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

15/07/2022

ST8: Thông báo CTCP Ô tô Kim Thanh không còn là công ty con

07/07/2022

ST8: Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng khoản đầu tư của công ty

29/06/2022

ST8: Báo cáo kết quả giao dịch HTE đã bán 450.000cp

29/06/2022

ST8: Thông báo về việc CTCP Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh không còn là công ty con

28/06/2022

ST8: Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng khoản đầu tư của công ty

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

18/06/2022

ST8: Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng BĐS của Công ty

16/06/2022

ST8: Thông báo về việc CTCP Nam Thanh Sài Gòn không còn là công ty con

13/06/2022

ST8: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022