Tin tức & sự kiện

08/12/2023

VNDirect: KCN Tràng Duệ 3 của Kinh Bắc (KBC) được duyệt quy hoạch 1/2000, LG Innotek sẽ mở hàng dựa trên thương vụ 1 tỷ USD

22/08/2023

Người nhà lãnh đạo bán cổ phiếu SGT, 8 tháng sau mới báo cáo HOSE

17/08/2023

Saigontel (SGT) góp vốn cùng đối tác thành lập pháp nhân mới

17/08/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/8

28/07/2023

STS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

15/06/2023

Fed dừng tăng lãi suất, giới đầu tư chưa thể ăn mừng

17/05/2023

STS: Thay đổi nhân sự

16/05/2023

STS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/05/2023

STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/05/2023

STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/05/2023

STS: Biên bản họp Hội đồng quản trị

25/04/2023

STS: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 STS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 19 tỷ đồng.

04/04/2023

STS: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

Làm thế nào một công ty dệt lưới đánh cá có thể tạo ra hàng trăm tỷ đồng doanh thu với chỉ vỏn vẹn 5 tỷ đồng máy móc thiết bị?

14/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STS của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
+ Tờ trình về việc chia cổ tức;
+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2023-2028);
+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, p,Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp.

13/03/2023

Cho thuê cảng biển đầu mối lớn nhất Phú Quốc hơn 950 tỷ đồng trong hơn 40 năm

13/03/2023

STS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/03/2023

Làm dự án nhà ở xã hội 4.800 tỷ đồng ở Hải Phòng, Thái – Holding là ai?