Tin tức & sự kiện

16/09/2022

SVC: Thông báo thay đổi nhân sự Trưởng ban Kiểm soát

16/09/2022

SVC: Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

SVC: Giải trình chênh lệch BCTC 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

31/08/2022

SVC: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

SVC: Thông báo danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/08/2022

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ (thay thế cho nghị quyết số 32 ngày 08/08/2022)

26/08/2022

SVC: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

23/08/2022

SVC: Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên BKS

19/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) như sau:

09/08/2022

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ NVCSH

08/08/2022

Savico lãi kỷ lục nhờ nguồn cung xe khan hiếm và nhu cầu tăng mạnh

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, HOSE: SVC) lãi lớn giữa bối cảnh nguồn cung xe khan hiếm và nhu cầu hồi phục sau dịch COVID-19. Ngoài ra, chính sách giảm 50% thuế trước bạ tới cuối tháng 5/2022 cũng tạo cú huých cho các công ty phân phối xe hơi.

06/08/2022

SVC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02/08/2022

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (thay thế nghị quyết số 27)

28/07/2022

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông khác của CTCP Ô tô Sao Tây Nam

28/07/2022

SVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

22/07/2022

SVC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

18/07/2022

SVC: Thông báo đơn từ nhiệm Trưởng BKS

09/07/2022

SVC: Bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Trường là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty thay thế cho Ông Đoàn Văn Quang

01/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn như sau: