Tin tức & sự kiện

02/02/2023

SZB: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022

31/01/2023

SZB: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/01/2023

SZB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

BCTC 4/2022 SZB - Lợi nhuận tăng 1,88% trong năm 2022.

03/01/2023

SZB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

SZB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZB của CTCP Sonadezi Long Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sonadezi Long Bình - địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. đợt 1 năm 2022

04/11/2022

SZB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/10/2022

SZB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

SZB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

25/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZB của CTCP Sonadezi Long Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/08/2022

Tuần 22-26/08: Doanh nghiệp nào trả cổ tức cao nhất?

Có 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 22-26/08. Trong đó, tỷ lệ thực hiện cao nhất là 25%.

17/08/2022

SZB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

SZB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2022

SZB sẽ chi 75 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) thông báo 26/08 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

08/08/2022

SZB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

SZB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

SZB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SZB: Báo cáo tài chính quý 2/2022