Tin tức & sự kiện

11/10/2023

Loạt doanh nghiệp xin hoãn trả cổ tức do khó khăn tài chính

09/10/2023

TAN: Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền

09/10/2023

TAN hoãn ngày thanh toán ngay lần đầu tiên trả cổ tức

CTCP Cà phê Thuận An (UPCoM: TAN) sẽ dời ngày thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2022, từ 13/10/2023 điều chỉnh thành 28/03/2024.

09/10/2023

TAN: Bổ sung người có liên quan của ông Ngô Hồng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát

29/09/2023

TAN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/09/2023

Cà phê Thuận An lần đầu chia cổ tức tỷ lệ 12.8% bằng tiền

CTCP Cà phê Thuận An (UPCoM: TAN) sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 12.8%. Đây là năm đầu tiên TAN trả cổ tức cho cổ đông kể từ khi giao dịch trên UPCoM năm 2019 đến nay.

21/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,280 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAN của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 12,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.280 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán CTCP Cà phê Thuận An. Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, bắt đầu từ ngày 13/10/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng nhận cổ phần (sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) và giấy CMND hoặc thẻ CCCD còn giá trị sử dụng.năm 2022

21/09/2023

TAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/07/2023

TAN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/05/2023

TAN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Văn Một

21/04/2023

BCTC 2022 TAN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

19/04/2023

TAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

Cổ phiếu cà phê ít người mê

03/04/2023

TAN: Báo cáo thường niên 2022

27/03/2023

TAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

TAN: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

TAN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/03/2023

TAN: Lê Thị Định - Kế toán trưởng - đã bán 1,700 CP

20/03/2023

TAN: Lê Văn Một - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 174,900 CP

03/03/2023

TAN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023