Tin tức & sự kiện

19/07/2022

TAN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

TAN: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

TAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

TAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/04/2022

TAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

TAN: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

TAN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/03/2022

TAN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/01/2022

TAN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

15/11/2021

TAN: Ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

12/08/2021

TAN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/07/2021

TAN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

03/07/2021

Thị trường tiền ảo tuần qua: Sau TITAN, đến lượt SafeDollar sụp đổ

Các đồng tiền kỹ thuật số lớn vừa trải qua một tuần giao dịch êm đềm  khi không còn những pha tăng sốc giảm sâu như những tuần trước đó. Nổi bật nhất có lẽ là câu chuyện sụp đổ của một đồng coin có tên SafeDollar và việc Anh chặn sàn giao dịch tiền ảo Binance.

05/05/2021

TAN: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

04/05/2021

TAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

07/04/2021

TAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAN của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 28/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

25/03/2021

TAN: Báo cáo thường niên 2020

25/03/2021

TAN: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

23/03/2021

TAN: Báo cáo tài chính năm 2020