Tin tức & sự kiện

21/09/2022

TAR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/09/2022

TAR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2022

TAR: Giải trình biến động LNST trên BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét

05/09/2022

TAR: Giải trình biến động LNST trên BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét

05/09/2022

TAR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

TAR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp gạo trên sàn làm ăn phát đạt

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành gạo đã đạt kết quả kinh doanh tích cực.

03/08/2022

TAR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

TAR: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

TAR: Văn bản giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2/2022

02/08/2022

Trung An thực hiện 49% kế hoạch lãi sau thuế sau 6 tháng 

Sau nửa đầu năm 2022, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu và 49% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm.

29/07/2022

TAR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

TAR: CBTT về ký hợp đồng kiểm toán 2022

21/07/2022

TAR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2022

TAR: Thay đổi nhân sự

05/07/2022

TAR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

TAR: CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh, bổ sung.

23/06/2022

TAR: CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh, bổ sung (lần 2).

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

08/06/2022

TAR đặt mục tiêu lãi sau thuế 2022 tăng 14%, “nới room” ngoại lên 49%

Trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022, dự kiến tổ chức ngày 27/06, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) đặt mục tiêu doanh thu 3,500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 14% so với thực hiện năm 2021.