Tin tức & sự kiện

01/02/2023

TBD: Báo cáo tài chính quý 4/ 2022

01/02/2023

TBD: Báo cáo tài chính quý 4/ 2022 của công ty mẹ

31/01/2023

TBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

TBD: Thay đổi nhân sự

07/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBD của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán - Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 08/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc). năm 2021

04/11/2022

TBD: Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Hương giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Phan Thị Thu Hà

02/11/2022

TBD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/11/2022

Một công ty thuộc nhóm Gelex sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 30% (1 cp được nhận về 3,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/11/2022.

31/10/2022

TBD: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

31/10/2022

TBD: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022 của công ty mẹ

28/10/2022

TBD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

05/09/2022

TBD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

TBD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

TBD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

TBD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

TBD: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

27/07/2022

TBD: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

28/06/2022

TBD: Điều lệ Tổng công ty (sửa đổi ngày 14/06/2022)

27/06/2022

TBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

16/06/2022

TBD: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Trưởng BKS