Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TBX - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,4 lần so với cùng kỳ, đạt 0,2 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TBX - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,23 tỷ đồng

21/08/2023

TBX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

TBX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

TBX: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TBX - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 57,1% so với cùng kỳ, lãi 0,16 tỷ đồng.

11/07/2023

TBX: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán cho năm tài chính 2023

09/06/2023

TBX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2023

TBX: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/05/2023

BCTC 1/2023 TBX ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,15 tỷ đồng quý I.

25/04/2023

TBX: Báo cáo tài chính quý 1/2023

25/04/2023

TBX: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

TBX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

BCTC 2022 TBX - Lợi nhuận bứt phá gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

30/03/2023

TBX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2023

TBX: Báo cáo tài chính năm 2022

24/03/2023

TBX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/03/2023

TBX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023