Tin tức & sự kiện

23/08/2022

TC6: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh so với cùng kỳ năm trước

18/08/2022

TC6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

TC6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TC6: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

TC6: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/07/2022

TC6: Thay đổi nhân sự

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

TC6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 22/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

TC6: Làm rõ thông tin nội dung báo chí nêu liên quan đến việc bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc công ty tầm nhìn Gia Nguyễn Group

16/05/2022

TC6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2022

TC6: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký công ty

09/05/2022

TC6: Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/04/2022

TC6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

TC6: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

TC6: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

TC6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

30/03/2022

TC6: Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh 2021

30/03/2022

TC6: Báo cáo tài chính năm 2021