Tin tức & sự kiện

28/09/2022

TCD trở lại kế hoạch huy động 990 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu

Ngày 26/09, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) thông báo tiếp tục triển khai phương án huy động 990 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ.

27/09/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

26/09/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật

22/09/2022

TCD dừng phương án phát hành trái phiếu huy động 990 tỷ đồng

Ngày 21/09, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) công bố nghị quyết thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu năm 2022 đã được HĐQT duyệt vào ngày 16/09.

22/09/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

22/09/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long

19/09/2022

TCD lên kế hoạch huy động 990 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu

Ngày 16/09, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền nhưng được bảo đảm bằng tài sản nhằm huy động tối đa 990 tỷ đồng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động.

19/09/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 để thực hiện tăng quy mô vốn

19/09/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm và thôi nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

15/09/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Hà Nội

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

31/08/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT số 64/2022 ngày 31/08/2022

24/08/2022

TCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios

15/08/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

10/08/2022

Helios muốn rời ghế cổ đông lớn tại Tracodi

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios đăng ký bán gần 3.5 triệu cp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tradcodi, HOSE: TCD) từ ngày 12/08-09/09.

09/08/2022

TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios

03/08/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc cam kết nắm giữ cổ phiếu của nhóm cổ đông lớn

03/08/2022

TCD: Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và điều lệ công ty sửa đổi

25/07/2022

TCD: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của tổ chức có liên quan người nội bộ CTCP Bamboo Capital

25/07/2022

TCD: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thiện Phương Đông