Tin tức & sự kiện

16/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/1

Tin doanh nghiệp TDM -  CTCP Nước Thủ Dầu Một  - Ngày 06/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 07/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/4/2023. HCD -  CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD  - Bà Phạm Thị Hương, Thành viên HĐQT đã mua vào 500.000 cổ phiếu HCD, tỷ lệ 1,58% từ ngày 06/1 đến 13/1 theo phương thức khớp lệnh.

15/01/2023

Công ty đầu tư LDG (LDG) điều chỉnh phương án sử dụng vốn, quyết "rót" hơn 1.000 tỷ vào dự án LDG Grand Đà Nẵng

Công ty cổ phần đầu tư LDG (mã CK: LDG) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt  chào bán cổ phiếu  riêng lẻ năm 2022. Số tiền này được LDG sử dụng để thực hiện đầu tư 850 tỷ đồng vào dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt Sơn Trà (LDG Grand Đà Nẵng); 200 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh; và 150 tỷ đồng vào Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (LDG Sky). Theo nghị quyết mới, LDG muốn thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

15/01/2023

Tracodi (TCD) thay đổi mục đích sử dụng vốn, dùng 380 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh lưu động

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ( Tracodi , mã CK: TCD) vừa thông qua điều chỉnh phương án sử dụng hơn 872 tỷ đồng thu được từ đợt  phát hành cổ phiếu  cho cổ đông hiện hữu năm 2021. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo TCD vừa thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ hơn 4,4 triệu cổ phiếu (tương đương giá trị hơn 44 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần Băng Dương E&C. Mức giá chuyển nhượng sẽ được thương lượng nhằm đảm bảo lợi ích của hai bên. Năm 2022, Tracodi đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.431 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 507,4 tỷ đồng.

13/01/2023

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của TCD tại Công ty Taxi Việt Nam

13/01/2023

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Băng Dương E&C

13/01/2023

TCD thay đổi mục đích sử dụng vốn, muốn dùng 380 tỷ bổ sung vốn kinh doanh

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) vừa thông qua điều chỉnh phương án sử dụng hơn 872 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

12/01/2023

Giao dịch bổ sung - 279,908 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (mã CK: TCD ) như sau:


11/01/2023

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ số tiền thu được từ đợt chào bán đã thông qua tại Nghị quyết số 43/2021-NQ-HĐQT-TCD

29/12/2022

TCD: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng

28/12/2022

TCD: Thông báo thôi nhiệm nhân sự - Phó Tổng giám đốc

26/12/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan quý 4/2022

22/12/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT thông qua sử dụng tài sản để đảm bảo cho trái phiếu do CTy Thành Nguyên phát hành

14/11/2022

TCD: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

11/11/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 64 ngày 31/08/2022

07/11/2022

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh và bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc

01/11/2022

TCD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24

01/11/2022

TCD: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hà Nội thay đổi lần 2

27/10/2022

TCD: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

27/10/2022

TCD: BCTC quý 3 năm 2022

19/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 20,000,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (mã CK: TCD) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau: