Tin tức & sự kiện

10/09/2023

BCTC 2022 TCJ - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 9 tỷ đồng.

02/08/2023

Em trai Chủ tịch đăng ký bán hơn 1.3 triệu cp sau khi ACL báo lãi quý 2 giảm 87%

Ông Trần Tuấn Nam vừa đăng ký bán hơn 1.3 triệu cp của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) vì nhu cầu cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ 04/08-01/09.

28/07/2023

TCJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

TCJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/07/2023

TCJ: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

TCJ: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

TCJ: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

TCJ: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

17/05/2023

TCJ: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

TCJ: Thay đổi nhân sự

23/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCJ của CTCP Tô Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội
          - Thời gian họp: Tháng 05 năm 2023, TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời

22/03/2023

TCJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/02/2023

TCJ: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

22/02/2023

TCJ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Hiền

01/02/2023

TCJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/08/2022

TCJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

11/08/2022

TCJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/08/2022

TCJ: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/08/2022

TCJ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Hiền

02/08/2022

TCJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022