Tin tức & sự kiện

21/09/2022

TCK: Quyết định của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

30/08/2022

TCK: Giải trình và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

23/08/2022

TCK: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

18/08/2022

TCK: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

TCK: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

TCK tăng lỗ sau soát xét, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Theo BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2022, Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP (UPCoM: TCK) ghi nhận lỗ ròng hơn 700 triệu đồng, nâng tổng lỗ lũy kế tính đến 30/06/2022 lên hơn 336 tỷ đồng. Đáng chú ý, kiểm toán còn đưa ra loạt vấn đề nhấn mạnh và nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

26/07/2022

TCK: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

26/07/2022

TCK: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

26/07/2022

TCK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

TCK: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

TCK: Thay đổi nhân sự

08/06/2022

TCK: Công bố Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN 2022

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCK của Tổng công ty cơ khí xây dựng- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/05/2022

TCK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

TCK: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

30/04/2022

TCK: Báo cáo thường niên 2021

22/04/2022

TCK: Báo cáo tài chính Quý 1/ 2022 của công ty mẹ

21/04/2022

TCK: Thay đổi nhân sự

21/04/2022

TCK: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/04/2022

TCK: Công bố thông tin về việc xin tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021