Tin tức & sự kiện

26/08/2022

TCM: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

TCM: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

19/08/2022

TCM: Lãi tháng 7 gấp đôi cùng kỳ, gần đủ đơn hàng đến hết năm

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) báo lãi tăng mạnh trong tháng 7, cho biết đã có gần đủ đơn hàng đến hết năm 2022.

29/07/2022

TCM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

TCM: Doanh thu hơn ngàn tỷ, lãi ròng quý 2 vẫn giảm 7%

Theo BCTC quý 2/2022 mới công bố, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) báo lãi ròng đạt 54.4 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, dù doanh thu tăng 7%, lên gần 1.05 ngàn tỷ đồng.

21/07/2022

TCM: Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

21/07/2022

TCM: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt thực hiện giao dịch với bên có liên quan

12/07/2022

TCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Như Tùng

07/07/2022

Giao dịch bổ sung - 10,686,319 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công như sau:

30/06/2022

TCM: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

30/06/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,686,319 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã CK: TCM) được thay đổi niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

29/06/2022

TCM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 và quyết định HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

29/06/2022

TCM: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

28/06/2022

Cổ đông lớn đăng ký mua 1 triệu cp TCM

Ông Nguyễn Văn Nghĩa đăng ký mua 1 triệu cp của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) với mục đích đầu tư cá nhân trong thời gian từ 30/06-29/07.

28/06/2022

TCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Nghĩa

28/06/2022

TCM: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23

25/06/2022

TCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Như Tùng

15/06/2022

TCM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/06/2022

TCM: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

07/06/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã CK: TCM) như sau: