Tin tức & sự kiện

23/01/2023

Vietnam Airlines lỗ lũy kế hơn 34.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (mã CK: HVN) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Ngoài ra chi phí bán hàng cũng tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Kết quả HVN chịu lỗ ròng gần 2.700 tỷ đồng trong quý 4/2022, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1.000 tỷ đồng - Đây đã là quý thứ 12 liên tiếp HVN kinh doanh thua lỗ.

13/01/2023

TCT: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

06/01/2023

TCT: Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 06/01/2023

15/11/2022

TCT: Báo cáo thay đổi sở hữu CĐL - AFC VF Limited

26/10/2022

TCT: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ,ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và gia hạn cho vay

20/10/2022

TCT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

20/10/2022

TCT: BCTC quý 3 năm 2022

14/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh như sau:

06/10/2022

TCT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/09/2022

TCT: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông

29/09/2022

TCT: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022

22/09/2022

Saladin và Bảo Việt triển khai sản phẩm bảo hiểm nhúng

Công ty TNHH Tư Vấn và Công Nghệ 10X với sản phẩm thương hiệu (“Saladin”) và Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt (“Bảo hiểm Bảo Việt”) vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc số hóa ứng dụng vào các ngành nghề dịch vụ.

09/09/2022

TCT: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người có liên quan trong năm 2022 và cho vay

09/09/2022

TCT: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người có liên quan trong năm 2022 và cho vay công ty con

30/08/2022

TCT: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

17/08/2022

TCT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

15/08/2022

TCT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

TCT: BCTC quý 2 năm 2022

01/08/2022

TCT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

TCT: Giải trình lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước