Tin tức & sự kiện

22/09/2022

Saladin và Bảo Việt triển khai sản phẩm bảo hiểm nhúng

Công ty TNHH Tư Vấn và Công Nghệ 10X với sản phẩm thương hiệu (“Saladin”) và Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt (“Bảo hiểm Bảo Việt”) vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc số hóa ứng dụng vào các ngành nghề dịch vụ.

09/09/2022

TCT: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người có liên quan trong năm 2022 và cho vay công ty con

30/08/2022

TCT: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

17/08/2022

TCT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

15/08/2022

TCT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

20/07/2022

TCT: Giải trình lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/06/2022

TCT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

24/06/2022

TCT: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

24/06/2022

TCT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/06/2022

TCT: Thông báo hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/06/2022

TCT: Thông báo cập nhật danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

TCT: Thông báo cập nhật danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026

14/06/2022

TCT: Thông báo điều chỉnh lại danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026

13/06/2022

TCT: Thông báo về danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026

02/06/2022

TCT: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh như sau:

14/05/2022

TCT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AFC VF Limited

06/05/2022

TCT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/04/2022

TCT: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022