Tin tức & sự kiện

31/10/2022

TCW: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước (riêng và hợp nhất)

31/10/2022

TCW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

TCW: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

TCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

TCW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/08/2022

TCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

TCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

TCW: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

13/07/2022

TCW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/07/2022

TCW: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (5%)

20/05/2022

TCW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCW của CTCP Kho vận Tân Cảng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán – Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và mang theo CMND hoặc thẻ Căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/05/2022

TCW sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Kho vận Tân Cảng (UPCoM: TCW) sắp trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

17/05/2022

TCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2022

TCW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

06/05/2022

TCW: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

TCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/05/2022

TCW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

30/04/2022

TCW: Báo cáo thường niên 2021

25/04/2022

TCW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế