Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TCW - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 14,52 tỷ đồng.

28/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TCW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 29,32 tỷ đồng, giảm 5,39% so với cùng kỳ.

16/08/2023

TCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

14/08/2023

TCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

07/08/2023

TCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 TCW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 14,46% so với cùng kỳ, lãi 19,78 tỷ đồng.

02/08/2023

TCW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

TCW: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

26/06/2023

TCW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

18/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCW của CTCP Kho vận Tân Cảng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán - Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng. Địa chỉ: Cổng C, Cảng Tân Cảng- Cát Lái, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2023 và mang theo CMND hoặc thẻ căn cước.năm 2022

17/05/2023

TCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2023

TCW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

15/05/2023

Doanh nghiệp quân đội rót 12.000 tỷ làm cảng biển Hải Phòng: Lợi nhuận hơn 4.000 tỷ, quy mô chỉ đứng sau Viettel trong nhóm các doanh nghiệp quốc phòng

10/05/2023

TCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 TCW - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 25,86 tỷ đồng tăng 3,58% so với cùng kỳ.

29/04/2023

TCW: Báo cáo tài chính quý 1/2023

29/04/2023

TCW: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

29/04/2023

TCW: Báo cáo thường niên 2022

10/04/2023

TCW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2023

TCW: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)