Tin tức & sự kiện

21/09/2022

TDW: Nghị quyết HĐQT số 48 ngày 21/09/2022

09/09/2022

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự công ty

31/08/2022

TDW: Nghị quyết HĐQT số 042 ngày 31/08/2022

31/08/2022

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

17/08/2022

TDW phải nộp hơn 1.4 tỷ đồng tiền phạt và truy thu thuế

Ngày 15/08, Cục thuế TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính về thuế đối với CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW).

16/08/2022

TDW: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

10/08/2022

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nhân sự cho Bộ phận KTNB

19/07/2022

TDW: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

TDW báo lãi sau thuế quý 2 tăng 39%

Theo BCTC quý 2/2022 mới công bố, CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW) báo lợi nhuận sau thuế đạt 9.54 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

29/06/2022

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc giải trình giao dịch các bên liên quan

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

TDW: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

13/06/2022

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc

08/06/2022

TDW: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Phó GĐ

02/06/2022

TDW: Nhắc nhở CBTT Nghị quyết về việc giao dịch với các bên có liên quan

02/06/2022

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

11/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức như sau:

28/04/2022

TDW: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

28/04/2022

TDW: Thông báo bổ nhiệm Giám đốc

28/04/2022

TDW: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022