Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 TET - Lợi nhuận giảm 13,78% trong năm 2022.

19/01/2023

TET: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/01/2023

TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2023

TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/01/2023

TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

TET: Thay đổi nhân sự

15/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TET của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.năm 2022

05/12/2022

TET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/11/2022

TET: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022

08/11/2022

TET: CBTT quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

19/10/2022

TET: Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/09/2022

TET: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/09/2022

TET: Bổ nhiệm Ông Phạm Hoàng Long giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay thế cho Bà Trần Thị Quỳnh Giao từ 01/09/2022

06/09/2022

TET: Ông Phạm Hoàng Long là người được ủy quyền công bố thông tin

17/08/2022

TET: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

TET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TET: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/06/2022

TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

TET: Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền