Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TFC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

TFC: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

18/01/2023

BCTC 4/2022 TFC - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

17/01/2023

TFC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

31/10/2022

TFC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

TFC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

TFC: Bổ sung lý do cổ phiếu TFC vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

30/08/2022

TFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

TFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

TFC: Ông Nguyễn Quang Vinh thôi đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán

23/08/2022

TFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

TFC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

TFC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

16/06/2022

TFC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

16/06/2022

TFC: CBTT kys hợp đồng kiểm toán

31/05/2022

TFC: Điều lệ Công ty 2022

16/05/2022

TFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

TFC: Ông Hồ Văn Trung gửi đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT