Tin tức & sự kiện

09/01/2023

TH1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/11/2022

TH1: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

TH1: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

09/09/2022

TH1: Giải trình và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

07/09/2022

Tăng trích lập dự phòng, TH1 chuyển từ lãi thành lỗ 130 tỷ đồng sau soát xét

Tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022 vừa công bố, CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (UPCoM: TH1) lỗ ròng 130 tỷ đồng, thay vì lãi ròng hơn 22 tỷ đồng trong BCTC tự lập.

06/09/2022

TH1: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/09/2022

TH1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

05/09/2022

TH1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

TH1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

TH1: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

TH1: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

TH1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

TH1: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/05/2022

TH1: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

TH1: Báo cáo tài chính quý 1/2022

02/05/2022

TH1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

TH1: Giải trình và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

22/04/2022

TH1: Bà Mai Thu Hà bổ nhiệm giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

19/04/2022

TH1: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

TH1: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM