Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TH1 - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,8 lần so với cùng kỳ, đạt 24,4 tỷ đồng.

08/11/2023

Hơn trăm doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận quý III trên 100%

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 TH1 - Lợi nhuận quý 3 gấp 96,9 lần so với cùng kỳ, đạt 24,88 tỷ đồng.

11/10/2023

TH1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

07/09/2023

TH1: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

07/09/2023

TH1: Thông báo về trạng thái chứng khoán

05/09/2023

TH1: Bổ sung giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét (Riêng và Hợp nhất)

05/09/2023

TH1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

31/08/2023

TH1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

TH1: Báo cáo tài chính quý 2/2023

31/07/2023

TH1: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

30/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TH1 - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 7,02 tỷ đồng

30/07/2023

BCTC 1/2023 TH1 - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 6,13 tỷ đồng quý I.

27/07/2023

TH1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

TH1: Thay đổi nhân sự

03/07/2023

TH1: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

28/06/2023

TH1: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

TH1: Báo cáo thường niên 2022

04/05/2023

TH1: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

03/05/2023

TH1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023