Tin tức & sự kiện

28/09/2022

THS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Bắc

27/09/2022

THS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Bắc

05/09/2022

THS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/08/2022

THS: Giải trình BCTC Quý 2/2022

24/08/2022

THS: Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên 2022

19/08/2022

THS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

THS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

THS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

THS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

THS: Thay đổi nhân sự

01/07/2022

THS: CBTT ký hợp đồng kiểm toán và soát xét 2022

24/06/2022

THS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

25/05/2022

THS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/05/2022

THS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/05/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THS của CTCP Thanh Hoa - Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại 25 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

05/05/2022

THS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/04/2022

THS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/04/2022

THS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường

26/04/2022

THS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường