Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 THS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,78 tỷ đồng, giảm 44,91% so với cùng kỳ.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 THS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,56 tỷ đồng, giảm 9,63% so với cùng kỳ.

21/08/2023

THS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

03/08/2023

THS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 THS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,82 tỷ đồng, giảm 20,94% so với cùng kỳ.

24/07/2023

THS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/06/2023

THS: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

14/06/2023

THS: CBTT hợp đồng kiểm toán v/v kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

23/05/2023

THS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Bắc

19/05/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/5

19/05/2023

THS: Nguyễn Thị Hường - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 292,000 CP

11/05/2023

THS: Nguyễn Thị Hường - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 292,000 CP

08/05/2023

BCTC 1/2023 THS - Lợi nhuận quý I lai 0,24 tỷ đồng tăng 32,58% so với cùng kỳ.

26/04/2023

THS: Báo cáo tài chính quý 1/2023

24/04/2023

THS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THS của CTCP Thanh Hoa - Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (Lô CC4, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá) bắt đầu từ ngày 15/05/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.năm 2022

21/04/2023

AAT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

14/04/2023

THS: Nghị quyết HĐQT v/v chốt DS cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt

03/04/2023

THS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2023

THS: Báo cáo thường niên 2022