Tin tức & sự kiện

20/09/2022

TID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/09/2022

TID: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

16/09/2022

Tổng công ty Tín Nghĩa bị thu hồi hàng ngàn m2 đất

Theo quyết định ngày 13/09, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành thu hồi hơn 3,521 m2 đất tại phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai của CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID).

09/09/2022

TID: Lê Văn Danh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 128,662 CP

05/09/2022

TID: Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã bán 159,249 CP

31/08/2022

TID: Trần Trung Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 140,277 CP

29/08/2022

TID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

TID: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

25/08/2022

TID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

TID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

TID: Trần Trung Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 140,277 CP

22/08/2022

TID: Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 159,249 CP

12/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TID của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/08/2022 đến ngày 30/08/2022.
          - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 30/08/2022. Bộ phận tiếp nhận thông tin của cổ đông và hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức:
- Chị: Ngọc Hân - Văn phòng Hội đồng quản trị - SĐT: 0983 240 186.
- Chị: Như Huỳnh - Phòng Kế toán Tài chính - SĐT: 0913 661 120.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TID của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/08/2022 đến ngày 30/08/2022.
          - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 30/08/2022. Bộ phận tiếp nhận thông tin của cổ đông và hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức:
- Chị: Ngọc Hân - Văn phòng Hội đồng quản trị - SĐT: 0983 240 186.
- Chị: Như Huỳnh - Phòng Kế toán Tài chính - SĐT: 0913 661 120.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/08/2022

Tổng Giám đốc TID muốn bán hơn 773 ngàn cp

Ông Nguyễn Văn Hồng - Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) vừa đăng ký bán hơn 773 ngàn cp TID trong giai đoạn 04-31/08/2022 vì nhu cầu tài chính cá nhân.

09/08/2022

TID: Nguyễn Văn Hồng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 773,614 CP

02/08/2022

TID: Nguyễn Văn Hồng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 773,614 CP

02/08/2022

TID: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

30/07/2022

TID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

TID: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiên năm 2021 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản