Tin tức & sự kiện

27/09/2022

TIG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

20/09/2022

TIG: Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

19/09/2022

TIG: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

06/09/2022

Giao dịch bổ sung - 30,000,000 CP

26/08/2022

TIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

TIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

TIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

TIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

TIG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

TIG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

TIG báo lãi ròng quý 2 gấp 3 lần

Doanh thu tài chính quý 2/2022 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) tăng mạnh so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận ròng thu được 89 tỷ đồng, gấp 3.4 lần cùng kỳ.

02/08/2022

TIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

TIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

TIG: Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,000,000 CP

25/07/2022

TIG: CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

15/07/2022

Giao dịch bổ sung - 29,832,517 CP

13/07/2022

TIG: Ngày 15/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên 30,000,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

01/07/2022

TIG: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/07/2022

TIG: CBTT Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh

28/06/2022

Giá cổ phiếu liên tiếp rớt sâu, Chủ tịch TIG miệt mài gom mua

Tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG), ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT tiếp tục đăng ký mua thêm 1 triệu cp từ ngày 28/06-25/07.