Tin tức & sự kiện

10/11/2022

TMT: Đính chính BCTC quý 3/2022

10/11/2022

TMT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

10/11/2022

TMT: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

31/10/2022

TMT: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

TMT: BCTC quý 3 năm 2022

31/08/2022

TMT: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/08/2022

TMT: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

25/08/2022

TMT: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

22/08/2022

TMT: Đính chính BCTC năm 2021 đã kiểm toán

01/08/2022

TMT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

TMT: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

01/08/2022

TMT: BCTC quý 2 năm 2022

26/07/2022

TMT: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc mua lại CTCP Cơ khí XD và Tư vấn Thiết kế 30-4

30/06/2022

TMT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

10/06/2022

TMT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Trung Dũng

10/06/2022

TMT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Hạnh

13/05/2022

TMT: Ông Nguyễn Nghĩa Trung được bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

09/05/2022

TMT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Trung Dũng

05/05/2022

TMT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Thị Hạnh

29/04/2022

TMT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 1 năm 2022