Tin tức & sự kiện

31/08/2022

TMT: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/08/2022

TMT: Đính chính BCTC năm 2021 đã kiểm toán

26/07/2022

TMT: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc mua lại CTCP Cơ khí XD và Tư vấn Thiết kế 30-4

01/07/2022

TMT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

10/06/2022

TMT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Hạnh

10/06/2022

TMT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Trung Dũng

13/05/2022

TMT: Ông Nguyễn Nghĩa Trung được bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

09/05/2022

TMT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Trung Dũng

06/05/2022

TMT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Thị Hạnh

21/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã CK: TMT) như sau:

20/04/2022

TMT: Đính chính BCTCHN năm 2021 đã kiểm toán

15/04/2022

TMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

14/04/2022

TMT: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022

08/04/2022

TMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

08/04/2022

TMT: Nghị quyết HĐQT số 318 ngày 08/04/2022

07/04/2022

TMT: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

07/04/2022

TMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

05/04/2022

TMT: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

02/04/2022

TMT: Thông báo thay đổi nhân sự

02/04/2022

TMT: Nghị quyết HĐQT số 284 về bầu nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027