Tin tức & sự kiện

13/09/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2022

TMX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

TMX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TMX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

TMX: Công bố đơn vị kiểm toán 2022

01/07/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/06/2022

Transimex miệt mài thoái vốn tại CLX

CTCP Transimex (HOSE: TMX) cho biết sẽ tiếp tục bán gần 3.5 triệu cp của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex, UPCoM: CLX) trong thời gian từ 02-30/06/2022.

01/06/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

TMX: Thay đổi nhân sự

06/05/2022

TMX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

TMX: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

TMX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

12/04/2022

TMX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMX của CTCP Vicem Thương mại xi măng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội. (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau).
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

23/03/2022

TMX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

TMX: Báo cáo thường niên 2021

08/02/2022

TMX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

TMX: Báo cáo tài chính quý 4/2021

29/11/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMX của CTCP Vicem Thương mại xi măng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 15/12/2021 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính), giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (bản chính), Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;