Tin tức & sự kiện

26/01/2024

Hủy niêm yết thêm một cổ phiếu 'họ FLC'

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TMX - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,9 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TMX - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,58 tỷ đồng, giảm 70,98% so với cùng kỳ.

26/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMX của CTCP Vicem Thương mại xi măng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 20/10/2023 và xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính); Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản chính); Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK), nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

25/09/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/9

25/09/2023

TMX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/09/2023

TMX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

18/09/2023

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2023

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

TMX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

TMX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

TMX: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TMX - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 58,61% so với cùng kỳ.

30/06/2023

TMX: Quyết định về việc bổ sung quy hoạch cán bộ

21/06/2023

TMX: Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính

21/06/2023

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2023

TMX: công bố thông tin đơn vị kiểm toán năm 2023