Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 TMX - Một năm tăng trưởng đột phá.

19/01/2023

TMX: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/01/2023

TMX: Thay đổi nhân sự

08/12/2022

TMX: Thay đổi nhân sự

02/11/2022

TMX: Quyết định của HĐQT

01/11/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMX của CTCP Vicem Thương mại xi măng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 15/11/2022 và xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính); Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản chính); Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/10/2022

TMX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/10/2022

TMX: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

TMX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

13/10/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/10/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2022

TMX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

TMX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TMX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

TMX: Công bố đơn vị kiểm toán 2022

01/07/2022

TMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị