Tin tức & sự kiện

26/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TOS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 49,56% so với cùng kỳ, lãi 37,47 tỷ đồng.

28/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TOS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 0,79% so với cùng kỳ, lãi 76,74 tỷ đồng.

05/09/2023

Nối dài mạch tăng, VN-Index cách mốc 1.250 không còn xa

30/08/2023

TOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

30/08/2023

TOS: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

30/08/2023

TOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

TOS: Đính chính Thông báo thay đổi nhân sự

24/08/2023

TOS: Biên bản họp Ban kiểm soát và thống nhất bầu Ông Phạm Đức Huy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ 21/08/2023

23/08/2023

TOS: Thay đổi địa điểm kinh doanh

26/07/2023

TOS: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

26/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TOS - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 34,67 tỷ đồng.

26/07/2023

TOS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

25/07/2023

Một doanh nghiệp “họ” Tân Cảng báo lãi ròng quý 2 gấp 2,5 lần, cổ phiếu lập tức tăng mạnh

25/07/2023

TOS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

TOS: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

03/07/2023

TOS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

30/06/2023

TOS: Thay đổi nhân sự

27/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 2500 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 2500 đồng/CP

21/06/2023

TOS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/06/2023

TOS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền