Tin tức & sự kiện

20/09/2022

Vi phạm quy định tư vấn trái phiếu và cấp margin vượt hạn mức, TPS bị phạt 250 triệu đồng

Ngày 16/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS).

13/09/2022

TPS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

12/08/2022

TPS: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

12/08/2022

TPS: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

09/08/2022

TPS: Lãi suất có thể tiếp tục tăng song áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt

Theo báo cáo chiến lược vĩ mô tháng 8, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) nhận định lãi suất liên ngân hàng có thể tiếp tục tăng do nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh phục hồi sau đại dịch. Song, áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt khi đô la Mỹ suy yếu.

05/08/2022

TPS: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

04/08/2022

TPS: Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 02/08/2022

28/07/2022

TPS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 4/8/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính thuộc văn phòng CTCP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/07/2022

TPS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2022

TPS sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS) thông báo sắp chi trả cổ tức tiền mặt năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/07/2022.

05/07/2022

TPS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

05/07/2022

TPS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

TPS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: từ ngày 28/06/2022 đến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn
720 QL1A, KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

20/05/2022

TPS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/05/2022

TPS: Thông báo huỷ danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2022

13/05/2022

TPS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: từ ngày 31/05/2022 đến ngày 17/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn
720 QL1A, KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

26/04/2022

TPS: Lê Thị Thanh Thuận - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 9,661 CP