Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 TRC - Lợi nhuận giảm 18,34% trong 2022.

17/01/2023

TRC: Giải trình nguyên nhân LNST BCTC quý 4/2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021

16/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) như sau:

05/12/2022

TRC: Thông báo về việc điều thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

01/12/2022

TRC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

29/11/2022

TRC: Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022

11/11/2022

TRC: Nghị quyết HĐQT về tình hình SXKD 9 tháng và ước thực hiện 2022

31/10/2022

Thị trường hạ nhiệt, doanh nghiệp cao su giảm lãi

Trong bối cảnh thị trường cao su thiên nhiên vẫn trên đà lao dốc, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất cao su trên sàn trong quý 3 đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể.

17/10/2022

Giá cao su suy giảm, TRC báo lãi quý 3 kém khả quan

Trong bối cảnh giá cao su điều chỉnh giảm, kết quả kinh doanh quý 3/2022 của CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ.

14/10/2022

TRC: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế BCTC quý 03/2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021

14/10/2022

TRC: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2022

14/10/2022

TRC: BCTC quý 1 năm 2022

14/10/2022

TRC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

14/10/2022

TRC: BCTC quý 3 năm 2022

23/09/2022

TRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

23/09/2022

TRC: Bổ nhiệm Ông Đỗ Phú Hồng Quân giữ chức Thành viên BKS thay thế cho Ông Bùi Thanh Tâm

19/09/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) như sau:

12/09/2022

TRC: Thông báo về danh sách ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

08/09/2022

TRC: Nghị quyết HĐQT về việc giao/ủy quyền cho TGĐ tổ chức thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022

29/08/2022

TRC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022