Tin tức & sự kiện

12/10/2023

TS3: Vũ Đức Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 43,200 CP

23/08/2023

TS3: Vũ Đức Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 52,200 CP

31/07/2023

TS3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

Quảng Ngãi: Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư gần 190 tỷ đồng

29/06/2023

TS3: Thay đổi nhân sự

29/06/2023

TS3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 TS3 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 3% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

12/04/2023

TS3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/04/2023

TS3: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

TS3: Báo cáo tài chính năm 2022

03/04/2023

TS3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2023

TS3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

TS3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/02/2023

TS3: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

TS3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Hoàn giữ chức Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty

03/10/2022

TS3: Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

12/08/2022

TS3: Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Hoàn giữ chức vụ Phó Giám Đốc

10/08/2022

TS3: Bổ nhiệm Ông Trần Đức Tú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Ngô Văn Hoàn

10/08/2022

TS3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/08/2022

TS3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông