Tin tức & sự kiện

10/08/2022

TSB: Giải trình biến động lợi nhuận tại BCTC bán niên 2022

08/08/2022

TSB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

TSB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TSB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính - Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản gốc).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

TSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/06/2022

TSB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

TSB: Công ty CP Ắc quy Tia Sáng ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO

14/06/2022

TSB: Công ty CP Ắc quy Tia Sáng ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO

09/05/2022

TSB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

TSB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

TSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

TSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30’ ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng tại Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

30/03/2022

TSB: Báo cáo thường niên 2022

21/03/2022

TSB: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

TSB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

TSB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/01/2022

TSB: Báo cáo tài chính quý 4/2021